Om ‘gnostisisme’: Hva slags rolle kan gnostisisme og gnostiske tankefigurer spille i moderne menneskers tenkning og livsinnstilling?

«Gnostisisme er en dypt orginal tenkning, en mutant tenkning.» (Lacarriere, Jaques; ‘Gnostikerne’, 1973) «‘Fienden’ er ikke en person eller personer, eller en eller annen form for ondskap. Det er åndelig uvitenhet (agnosis) og mangel på bevissthet (agnoia).» (Peter Wilberg) «Et av de sentrale begreper i  menneskelig religiøs opplevelse er ideen om gnosis. Gnosis er gresk og betyr ‘kunnskap’, men det er kunnskap av et spesielt slag, […]

Transpersonlig psykologi: En innføring i hva innebærer det å ha ‘åndelige erfaringer’? (under utforming)

‘Alle har et instinkt for transcendens. Folk vet intuitivt at en eller annen form for åndelig liv er nødvendig, og mange søker på egen hånd eller slutter seg til nye kirker og fellesskap. De skiller skarpt mellom den personlige åndeligheten de har funnet og de religiøse institusjonene som de har avvist’. (Thomas Moore; Sjelens religion. […]