Verdikampen for ‘psyken’: Om det påtrengende behovet for å ‘avmedikalisere’ tankegang og praksiser i moderne norsk psykiatri

Krise og nødssituasjon i det norske mentalhelsesysstemet Det moderne norske psykiatriske behandlingssystemet er i en krisetilstand. Helt ute av lodd. Når systemet kommer ut av lodd, hvordan står det ikke da til med pasientene, ansatte, pårørende? Kan en greie å orientere seg i et st system basert på bedrag, løgner, juksing, nedbryting av folks personlighet […]

Om fremveksten av urolige og hyperaktive barn som fagfelt og samfunnsmessig utfordring: Fra ‘MBD’ til ‘ADHD’

Urolige, rastløse og krevende barn og unge i alle slags utgaver og formater er i alle kulturer og sosiale sammenhenger antagelig en utfordring for voksne mennesker og for samfunnet. Det gjelder enten det er snakk om foreldre, lærere eller andre voksne personer med forskjellige oppgaver og roller overfor den oppvoksende generasjonen. Det er naturligvis i utgangspunktet en  assymmetri mellom et samfunns krav […]