Om fremveksten av urolige og hyperaktive barn som fagfelt og samfunnsmessig utfordring: Fra ‘MBD’ til ‘ADHD’

Urolige, rastløse og krevende barn og unge i alle slags utgaver og formater er i alle kulturer og sosiale sammenhenger antagelig en utfordring for voksne mennesker og for samfunnet. Det gjelder enten det er snakk om foreldre, lærere eller andre voksne personer med forskjellige oppgaver og roller overfor den oppvoksende generasjonen. Det er naturligvis i utgangspunktet en  assymmetri mellom et samfunns krav […]