Om sannferdighet, ‘parrhesia’ eller fryktesløs og frimodig tale

«Der hvor et samfunn har satt i verk organisert lyving i prinsippet, og ikke bare med hensyn til spesielle forhold, kan sannferdighet som sådan, uten støtte fra forvrengende makt eller opinions-krefter, bli en politisk faktor av første rang. Der hvor alle lyver om alt som er av viktighet har den som snakker sant, enten han […]

‘Jeg anklager’ ! Om ‘kommunal tiltaksdumping’ og er ledelsen og de ansvarlige for sosiale og psykiske helsetjenester i Årdal kommune i Sogn og Fjordane egentlig forbrytere? (under skriving fra 19. mars 2013)

“Serum, serum, serum, serum, stoffet som stadig forsvant. Folk blir så rare i trynet sitt, når de må snakke sant. Serum Serum sannhetsserum finner sin egen veg. Hvem hadde det sist og hvor er det nå? Se etter hjemme hos deg”   (Pelle Parafins Bøljeband i TV-serien «Serum serum». Medlemmene Frida Frosk, Sandra Salamander og […]