Om fordeler og faremomenter ved å tenke ‘ukorrekt’ og vise omsorg for det ‘reaksjonære’ i seg selv. Mørketidsideer om en ‘antifacistisk’ måte å leve på

Formål med denne artikkelen: I et multikulturelt og pluralistisk liberaldemokratisk samfunn som Norge gir det å følge spilleregler, vise respekt og toleranse for annerledeshet og andres virkelighet, praktisere selvbeheherskelse og selvkontroll avgjørende bidrag til den sosiale og kulturelle orden. Det forventes at moderne subjekter er i stand til å navigere i forhold til verdiforskjeller og […]