Om ‘autoaffektivitet’ eller livet som føler seg selv (artikkelen er under skriving gjennom sommeren 2015 og forandres fortløpende når kreftene mine tillater det)

I løpet av de siste 10-15 årene har det vokst frem en økende interesse for ideene til den franske filosofen Michel Henry (10.1. 1922- 3.7. 2002). Michel Henry omtales gjerne som en av ‘de nye fenomenologene’ (sammen med Derrida, Jean-Luc Marion, Jean-Louis Chretien, Emmanuel Levinas), som utgjøres av en løs gruppe franske filosofer som på distinkte […]