RAPPORT OM PSYKOSTIMULANT MEDISINERING AV BARN MED AT­FERDS­MESSIGE FORSTYRRELSER OG LÆREVANS­KER. En oversikt anno tidlig 1990-tall

Fremveksten av det som for noen få tiår tilbake ble omtalt som ‘MBD’- problematikken og som senere i kjølvannet av DSM-revolusjonen ble til ADHD-problematikken er uløselig knyttet til utfordringene forbundet med bruk av såkalt psyko­stimulant medikasjon. Det er faktisk godt mulig av mye av begrepsapparatet vi idag tar for gitt når det gjelder slike tilstander og forstyrrelser […]

Psykiatriens kolonisering av menneskelig variasjon: Om diagnoser, normal menneskelig variabilitet og sosiokulturelle livssammenhenger

«Du minner meg om en person som ser ut gjennom et lukket vindu og ikke kan forklare for seg selv noen merkelige bevegelser til en  som passer forbi på utsiden. Han vet ikke hva slags storm som raser utenfor og at personen der ute kanskje bare ved store anstrengelser greier å holde seg på bena.» (Ludwig Wittgenstein)  “Vi er eksperter på vår egen mentale helse – vi har i virkeligheten gjort en livslang studie av den –  og dette kan være en kunnskap som er komplementær til den kompetanse som den profesjonelle bringer inn i situasjonen” (Gray, 2006, s. 178)  […]