‘Dyp reising’: Om en ikke-konsumerende reisemåte

‘Å være full av ting er å være tom for Gud. Å være tom for ting er å være full av Gud.»“To be full of things is to be empty of God. To be empty of things is to be full of God. “
 
«Det tok meg mange år å finne ut at den rastløse reisende bare har ett eneste mål: å unnslippe fra seg selv». (Arthur Koestler; ‘Den usynlige skrift’, 1954)
 
 
“Det finnes en usynlig verden der ute, og vi lever i den”/”There is an invisible world out there, and we are living in it.”  (Bill Viola)
 
 
«To travel? In order to travel it’s enough to be. […] Why travel? In Madrid, in Berlin, in Persia, in China, at the Poles both, where would I be but in myself, and in the sort and kind of my sensations? Life is what we make of it. Travels are travellers. What we see is not what we see but what we are.»(Fernando Pessoa)
 
 
 
 
 
Reisingens antropologi
 
 

398522_3262178270220_1000393883_nÅ reise er i bunn og grunn kompleks bevegelse; noen former for bevegelse virker i seg selv vekkende, fornyende og berikende på oss. På våre følelser, på våre sanser og endog på vår evne til å tenke.  Selv når vi sitter dørgende stille og hviler beveger vi oss til fjerne steder og universer i tankene.

Den sveitsiske filosofen Allain Botton skriver i boken ‘Reisingens kunst’:

 

“Reiser er tenkningens jordmor. Få steder virker mer fremmende for våre indre samtaler enn et fly, en båt eller et tog i bevegelse. Det er en nesten merkelig sammenheng mellom hva som ligger foran øynene våre og de tankene vi er i stand til å ha i hodene våre: Store tanker krever stor utsikt, nye tanker krever nye steder. Instrospektiv ettertanke som lett stopper opp hjelpes i gang av et landskap som flyter av sted.”

Bevegelse og reising ligger i menneskets gener, i blodet. Vi er på reise nesten hele tiden. Når vi sover handler drømmene våre ofte om bevegelse i ulike former, om å gå,  løpe, fly; om å forflytte seg, flykte, og alle slags måter å komme seg vekk på eller reise på.

Enten har vi nylig vært på en reise, eller vi drømmer om og planlegger vår neste reise som er like om hjørnet. Reising utgjør en viktig del av det moderne livsmønstret, både sett ut fra et samfunnsmessig og økonomisk perspektiv og ut fra enkeltmenneskenes innretning av  sin tilværelse. Vi bruker ulike måter å reise på som krydder og ingredienser i den livsstilen vi ønsker å utforme. Reiser gjør viktige ting med oss, de åpner opp for berikende erfaringer, utvider våre horisonter og gir oss tilgang til viktige avbrekk fra det vante og rutinemessige.

jay-painting-6-person-walkingMen å reise hører ikke bare til vår moderne tid. Mennesket er også i sitt naturlige vesen og gemytt et ‘reisende dyr’, en ‘homo viator’. Det finnes antagelig dype nomadiske og migratoriske krefter i vårt menneskelige vesen som lokker eller driver oss til å sette oss i bevegelse, bryte opp fra det faste og legge ut i verden. Reising rører dype lag i vårt sjelelige univers, forbausende ofte drømmer og fantaserer vi om veier og vandringer og reiser. Uten å ha større betenkeligheter bruker vi en betydelig del av våre ressurser og vår tilgjengelige tid på reising. Den sentrale rollen som reising inntar i vår tilværelse får reiseforskere og andre reiseinteresserte til å stille nye spørsmål omkring reising:

Hva gjør det å reise med oss? Hvorfor tilrekkes vi så sterkt av reising? Finnes det ulike måter å reise på, eller innstillinger til det å reise, som påvirker hvordan vi opplever eller de opplevelsene vi får ved reising? Kan vi lære å reise annerledes eller på måter som virker berikende på oss?

I boken ‘In Motion: The Experience of Travel’  (2010)setter den amerikanske journalisten Tony Hiss søkelyset på noen viktige opplevelsesmessige sider ved det å bevege seg gjennom verden, ved reising og ikke minst ved det å gå. Hiss hevder at vi trenger å reflektere over hvorfor reising vektlegges så sterkt og hvilken betydning reising kan ha for oss, og ikke minst gjøre forsøk på å reise på en riktigere måte enn det vi ofte gjør i dag. Hiss mener at dette er en underutforsket side ved den betydningsfulle rollen som det å reise har i livene våre, og som gjør at vi aldri kan eller vil slutte med å lengte etter og drømme om å reise. Han hevder at det finnes en dypere menneskelig og kvalitativ side ved reising som altfor fort undervurderes i vår tids ensidige og utvendige jakt på spennende steder og nye eksotiske opplevelser. Hiss ønsker å gjøre oss oppmerksomme på denne andre og indre opplevelsesmessige siden ved reising eller måten å reise på, som kan  berike våre små og store reiser uten at de trenger å være hverken til fjerne eller særlig eksotiske og utilgjengelige steder. Istedenfor den umettelige jakten på ytre opplevelser som kjennetegner vår tids turisme og reiseindustri  – som på sin måte kanskje bare fremmer vår hvileløse opplevelseshunger – kan vi selv på en såre enkel måte, gjennom ettertanke under vår langsomme ferd gjennom omgivelsene og det å åpne oss for vår egen indre opplevelsesvirkelighet, oppnå tilgang til en annen og rikere tilværelse.

Hiss har tidligere skrevet en annen interessant undersøkende bok med tittelen ‘Erfaring av sted’, som handler om vårt opplevelsesmessige forhold til steder og omgivelser.

Men i denne siste boken ‘I bevegelse. Erfaringen av det å reise’ gir Hiss oss en slags fenomenologisk dybdegransking av hvordan vi fra innsiden kan oppleve det å bevege oss og reise, hvilke virkninger bevegelse og reising har på vår oppmerksomhet og vårt følelsesmessige forhold til omgivelsene og oss selv.

På en overbevisende måte demonstrerer han at reising og kanskje i særlig grad vandring kan bringe med seg endringer av vår vanlige og normale bevissthet og følelsesmessige tilstand, en endring som ledsages av en sanselig-opplevelsesmessig forsterking. Han utforsker denne tilstanden som han omtaler som ‘Dyp reising’, dvs. en tilstand med intensivert bevissthet som blir stimulert av det å bevege seg, gå eller reise. Denne måten å reise på  gir –

«en «løft i oppmerksomhetsevnen», (-) en gave vi kan gi oss selv, kan gi næring til vår reise gjennom verden.»

Hiss hevder at dette intensiveringen av oppmerksomhet egentlig er en medfødt evne vi har, den blir ofte aktivisert på naturlige måter ved å være i bevegelse og ved reising. Vi kan bruke den bevisst til å berike våre liv og la den spille en større rolle i våre grå og travle hverdager.

“Den har sin egen særmerkte smak. Folk som liker den er tilbøyelig til å søke etter måter å få mer av den. Den overrasker oss ofte, kommer over oss mens vi er uoppmerksomme. Men den kan oppsøkes, velges, øvs på, huskes, og vendes tilbake til. Hva kan man oppnåe ved å få større fortrolighet med denne annerledes måten å være våken på?»

Denne spesiell opplevelsesmessige tilstanden er på samme tid både roende og oppkvikkende, man legger merke til alt rundt seg, ting, folk og dyr, bygninger og hele landskapet.

Eller sagt med Hills egne ord,

 «Det uventede, det som sjeldent blir bemerket, dukker opp foran en.»

Ved ‘dyp reising’ opplever vi det motsatte av vår normale forsløvete sinnstilstand, når vi går eller kjører til og fra hjemmet uten at vi egentlig erfarer eller oppfatter det som er rundt oss. Hiss forsøker å finne ut hva det er som kan sette oss i en tilstand av ‘dyp reising’.

Han innleder kapitlet om ‘dyp reising’ med følgende beskrivelse av en vanlig liten vandring gjennom sitt eget naboskap:

«Selv om jeg var bare forlot huset i noen minutter og bare for å gjøre noen ærender (postlegge et par regninger, plukke opp en iskaffe på den lokale brødbutikken), og selv om det var en fullstendig vanlig dag, som hundrevis av andre som utspiller seg et hvilkensomhelst år, år etter  år, så var det noe som ikke lenger var det samme. Selv før døren hadde lukket seg bak meg, virket den velkjente verden plutselig uutforsket. Det kommer nærmest å beskrive det uventede opplevelsen som hadde dukket opp.»

Det handler om en slags gjenoppdaging av virkeligheten, en annen slags oppmerksomhet tar over og vi føler at vi våkner opp fra en søvngjengeraktig hverdagstilstand som tar alt for gitt:

«I det øyeblikket var jeg vidvåken på en måte som strakk seg ut i alle retninger. Bevisstheten og oppmerksomheten hadde blitt intensivert, omorganisert, ominnrettet, og jeg var med ett ivrig etter å få vite mer. (-) Men den mest ekstraordinære delen av denne lille turen, slik jeg oppfatter det nå, var at ingenting ekstraordinært hadde skjedd. Ingenting utenfor vår rekkevidde, i det minste, og ingenting i nærheten av magisk, hvis «magisk» enten betyr noe som bare er innbilt eller noe i bun og grunn ikke er mer enn et knep eller et bedrag.»

Dyp reising vekker oss opp, vender opp ned på tilvante måter å oppfatte ting på og skaper sprekker i den ferdigfortalte fortellingen om virkeligheten som vi  fanges i i hverdagen:

«Dyp reising, på den annen side, gir følelsen av å våkne opp ytterligere mens en allerede helt våken. Igjen, det velkjente blir ukjent, men  denne gangen ikke fordi det har blitt uvirkelig. Snarere tvert imot, det synes i en viss forstand å ha fått ny substans og innhold, å ha så mye mer å si som er verdt å høre på, nesten som det å være forelsket gir en annen person en glød som tidligere hadde vært usynlig. Slik at heller
 enn å betvile det du ser, har det antatt så mange flere kvaliteter og muligheter enn det som før var til stede at det kan ikke lenger bare bli tatt for gitt. Alt som omgir deg, det kjente, vanligvis et sett av  allerede-fortalte historier, kommer iskyggen av det en møter for første gang, det som ennå-gjenstår- å-oppdage. Tvil om styrken i våre ordinære antagelser oppstår i dette tilfellet i ettertid og som følge av kontrasten. Tidligere inntrykk, normalt så utvilsomt solide og pålitelige, synes merkelig utilstrekkelige i nærværet av det som dyp reising fremkaller – og synes statiske, skjøre, tynne, grovt oppfattet, mer som foreløpige betraktninger enn sanne oppfatninger.»

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s