Om ‘å skrive seg selv’. Hupomnemata eller personlig skriving som selvomsorg

«Jeg er uten tvil ikke den eneste som skriver for ikke å ha et ansikt. Spør meg ikke om hvem jeg er og spør meg ikke om å forbli den samme: overlat det til byråkrater og vårt politi et å sjekke om våre papirer er i orden.»/»I am no doubt not the only one who writes in order to have no face. Do not ask who I am and do not ask me to remain the same: leave it to our bureaucrats and our police to see that our papers are in order. « (Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge)

 

Skriving handler om en spesifikk menneskelig aktivitet rettet mot lage bøker, tekster, dokumenter i et utall av former. Resultatet av skrivingen er tekst-gjenstander, som foreligger som en egen type objekter i den sosiokulturelle livssammenhengen. Skring betraktes gjerne som en teknisk eller instrumentell aktivitet. Utover det at vi må tilegne oss skriveferdighet gjennom mangeårig trening, har skriving ikke noen nær sammenheng med hvem vi er og hvordan vi er oss selv. Det finnes andre synsmåter der det å skrive sees på som noe som har stor betydning for hva vi er og hvordan vi er det vi er. Både i antikkens hellenistiske kultur i Grekenland og Romerriket, men også blant  middelalderens monastikere og hos Abelard, og inn i vår moderne tid med Montaigne, Kierkegaard, Pessoa og Wittgenstein, har en bestemt type skriving utgjort en betydningsfull person-formende aktivitet. Til og med Anders Behring Breivik, den monstrøse norske terroristen og massemorderen, gjorde seg ferdig med sitt svære og personlig viktige  ‘Europeiske Manifest’ på 1518 sider, før han satte iverk sine uhyggelige ødeleggelses- og drapsplaner.

Den franske filosofen Michel Foucault har i artikkelen ‘Selvets teknologier’ (1988) og boken ‘Etikk: subjektivitet og sannhet’ (1997) skissert en rekke midler som individer bruker for å dra omsorg for og mestre seg selv (gresk. epimelésthai sautou). Han omtaler slike aktiviteter som selv-teknologier eller selv-omsorg nettopp fordi han ser selvet som en størrelse som er situert innenfor og konstituert gjennom konkrete historisk-sosiale praksiser.

Selvomsorgen omfatter ulike mestringsorienterte praksiser (kalt: askésis) som involverer en fremadskridende erkjennelse av seg selv, eller mestring av seg selv gjennom tilegnelse og assimilering av sannhet. Det er et sett av praksiser som på en gang kan skaffe, assimilerer, og forvandle sannhet til varige handlingsprinsipper. For Foucault omfatter selvomsorgen eller epimelésthai det å ta klare og målrettet skritt; aktiviteter rettet mot å ta vare på egen helse og velvære. Hovedaktiviteten i omsorg for selvet er at

«sjelen skal kjenne seg selv».

Dette er i Foucaults syn en aktivitet som er viktig og fører til omsorg for seg selv og som er forskjellig fra den kjente holdningen «Kjenn deg selv» (gresk. gnothi sauton). Å ta vare på seg selv omfatter et sett av ulike asketiske praksiser. Det er her Foucault i den hellenistiske kulturen finner viktigheten av det å skrive som en viktig teknologi (techné) for å leve et godt liv. Foucault har beskrevet to primære former for det han omtaler som selv-skriving: hupomnemata og brevkorrespondanse.

Hupomnemata handler om nedtegnelser laget først og fremst som hjelp for minnet.

«De utgjorde en vesentlig registrering av tingene man har lest, hørt eller tenkt, og fungerer dermed som en slags oppsamlet skatt for påfølgende gjennomlesing og ettertanke.» (1997).

Hupomnemata fungerer umiddelbart som et hjelpemiddel for den personlige hukommelsen. Men en annen og viktigere rolle er å tjene som en «ramme» for individets asketiske praksis. Selv om nedtegnelsen er av en personlig natur utgjør de ikke en slags fortelling om en selv. Deres hensikt er ikke å forfølge det usigelige, heller ikke å avsløre den skjulte, eller å si det usagte, men tvert imot å fange inn det som allerede-sagte, for å samle det man har klart å høre eller lese, for et formål som er intet mindre enn utformingen og mestringen av selvet. Det er dette med å innfange og nedtegning av det nevnte, leste og hørte som er kjernen i hva som foregår i selvskriving i form av Hupomnemata. Den er ikke ment å være ‘objektiv’, men snarere er den en «subjektivering av diskursen’. Et middel som den skrivende personen nytter for å trekker sammen ulike livserfaringer og etablerer eller fastholde en egen identitet og et forhold til seg selv med .

Litteratur:
Foucault,Michel; ‘‘Writing the Self,’’ i «Foucault and his Interlocutors», ed. and intro. Arnold Davidson, Chicago: University of Chicago Press, 1997

Foucault,Michel; The Care of the Self, vol. 3 of The History of Sexuality,New York: Random House, 1986

Hadot, Pierre; ‘‘Reflections on the Idea of the ‘Cultivation of the Self,’ ’’ in Philosophy as a Way of Life, 210; ‘‘Re´flexions sur la notion de ‘culture de soi’ ’’ in Michel Foucault philosophe (Paris: Seuil, 1989), 261–70.

Emmanuel Naya, Emmanuel; ‘I Am No Philosopher’: Montaigne’s Suspension of Philosophical Ethos,’’ in Revelations of Character: Ethos, Rhetoric and Moral Philosophy in Montaigne, ed. Corinne Noirot-Maguire and Valerie M. Dionne (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2007), 135.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s